Duiker 2 *

Doelstellingen:

Een Duiker 2-ster gaat de basisvaardigheden nog verfijnen.
Hij / zij gaat nu ook meer instaan voor de begeleiding en de veiligheid van zijn / haar buddy.
De Duiker 2-ster gaat zich verder verdiepen in het leiden van een duik en de onderwateroriëntatie.

Ingangsniveau:

 • Lid zijn van een VVW duikschool/duikclub.
 • Een geldig medische keuring hebben.
 • Duiker 1-ster zijn. 

Opleiding

De opleiding omvat 3 onderdelen: theorie, zwembadsessies en Open Water.

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de Instructeur afgetekend op de Opleidingskaart.

De Opleidingskaart blijft in het bezit van de kandidaat.

Homologatievoorwaarden

De Homologatie van het brevet Duiker 2-ster kan gebeuren als:

 1. De Duiker 2-ster lid is van VVW vzw.
 2. De Duiker 2-ster een geldige medische fiche heeft.
 3. De Duiker 2-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt.
 4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 

De verantwoordelijke Instructeur zal nakijken of:

 1. aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 2. alle documenten van de Duiker 2-ster aanwezig zijn en gebundeld.
 3. de Opleidingskaart Duiker 2-ster volledig is.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 2-ster mag duiken met elke gebrevetteerde Duiker D3 of hoger (of gelijkwaardig) en dit binnen bepaalde voorwaarden en dieptebeperkingen.
 • Maximum duikdiepte is in dit geval 30m.
 • De Duiker 2-ster mag geen decompressieduiken uitvoeren en een veiligheid stop wordt aangeraden.
 • De Duikgroep mag maximum uit 2 duikers bestaan indien de duikgroep bestaat uit 2*+ 2*, of gelijkwaardig.
 • In dit geval moeten beide duikers 18 jaar zijn.
 • De duikleider moet bovendien ook bekend zijn met de duikplaats.
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…)
 • geen getijdenwaterduiken

 • de duikomstandigheden gelijk of lichter dan tijdens zijn opleiding.