Duiker 2

Doelstellingen:

Een Duiker 2-ster gaat de basisvaardigheden nog verfijnen.
Hij / zij gaat nu ook meer instaan voor de begeleiding en de veiligheid van zijn / haar buddy.
De Duiker 2-ster gaat zich verder verdiepen in het leiden van een duik en de onderwateroriëntatie.

Ingangsniveau:

 • Lid zijn van een VVW duikschool/duikclub.
 • Een geldig medische keuring hebben.
 • Duiker 1-ster zijn. 

Opleiding

De opleiding omvat 3 onderdelen: theorie, zwembadsessies en Open Water duiken.

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de Instructeur met licentie afgetekend op de Opleidingskaart.

De Opleidingskaart blijft in het bezit van de duiker.

Het deel Duiker 2-ster EHBO dient afgetekend te worden door een Instructeur HVD of gelijkwaardig.

Er is een speciale Opleidingskaart voorzien voor deze onderdelen.

Homologatievoorwaarden

De Homologatie van het brevet Duiker 2-ster kan gebeuren als:

 1. De Duiker 2-ster lid is van VVW  vzw.
 2. De Duiker 2-ster een geldige medische fiche heeft.
 3. De Duiker 2-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt.
 4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 

De verantwoordelijke Instructeur met licentie zal nakijken of:

 1. aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 2. alle documenten van de Duiker 2-ster aanwezig zijn en gebundeld.
 3. de Opleidingskaart Duiker 2-ster volledig is ingevuld.
 4. de Opleidingskaart HVD volledig is ingevuld.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 2-ster mag duiken met elke gebrevetteerde VVW-Duiker en dit binnen bepaalde voorwaarden en dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster).
 • Maximum duikdiepte is -20m of de kleinste dieptekwalificatie.
 • De Duikgroep mag maximum uit 2 duikers bestaan indien de duikgroep bestaat uit  1* + 2* of 2*+ 2*. 
 • In dat geval moeten beide duikers 18 jaar zijn.
 • De duikleider moet bovendien ook in dit geval bekend zijn met de duikplaats.
 • Een Duiker 2-ster mag duiken met minstens een Duiker 3-ster of hoger tot een maximum diepte van -30m.
 • De maximale dieptekwalificatie van de Duiker 2-ster is -30m.
 • Een Duiker 2-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…)
 • geen getijdenwaterduiken

 • de duikomstandigheden gelijk of lichter dan tijdens de duikopleiding

 • geen nachtduiken