Binnen VVW geven wij recreatieve duikopleidingen enerzijds en opleidingen voor personen met een beperking en hun Begeleiders anderzijds. 

Het G-duikprogramma is een compleet opleidingsprogramma voor duikers met een beperking én hun begeleiders.

Het G-duikprogramma, de Begeleiders en de Instructeurs die ermee werken, gaan uit van wat de duiker met een beperking wél kan.

Dat betekent dat we de brevetniveaus indelen op basis van de hoeveelheid hulp die een duiker nodig heeft.

Afhankelijk van de beperking varieert dat dus van een beetje tot heel veel hulp.

 

Nu lijkt duiken misschien niet de meest voor de hand liggende activiteit als je een beperking hebt, maar lees hier eens de uitspraak van een iemand met een beperking die inmiddels is gegrepen door het duikvirus: “Als je in het dagelijks leven keer op keer de belemmering van een beperking ervaart, gaat er een wereld voor je open als je gaat duiken. Onder water ervaar je een fantastisch gevoel van vrijheid en zweven en natuur.
Een gevoel van “Dit kan ik!”. Ik garandeer je, daar kan geen medicijn tegenop!” 

De opleidingen binnen het G-duiken  staan open voor 6 doelgroepen:

Met dank aan onze sponsors!!