Medische keuring en getuigschrift:

Wens je aan te sluiten bij een duikschool, lid van het G-duiken, dan is het een vereiste dat je medisch geschikt bent om te duiken:

Klik hier om het medisch getuigschrift te downloaden (versie d.d. 01-01-2023) PDF-formaat. 

De medische onderzoeken voor duikers dienen te gebeuren tussen 15 november en 15 januari, ongeacht de datum van het vorige onderzoek.

Een nieuw lid waarvan het medisch getuigschrift dateert van bijvoorbeeld 15 juni, moet opnieuw naar de dokter tussen 15 december en 15 januari.

Uitzondering: nieuwe leden die een opleiding aanvangen in september anno 1, en tussen september en 15 december anno 1 een medisch attest indienen, geldt dit attest uitzonderlijk tot 15 januari anno 3.

De ervaring leert dat sportduiken op verantwoorde wijze kan gebeuren door personen van jeugdige leeftijd tot hogere leeftijd.

Een jaarlijkse sportkeuring, waarbij onder meer bijzondere aandacht wordt besteed aan het ademhalingssysteem, het hart en de bloedsomloop, neus-, keel- en oor regio en een korte neurologische check-up, is meestal voldoende.

Elke duiker moet jaarlijks een medische keuring ondergaan. 

Opgelet: De medische keuring voor G-duikers dienen te gebeuren bij een gespecialiseerd duikerarts of bij een arts van de Geneeskundige Commissie (vóór de eerste buitenduik!). Deze arts kan in overleg met de  behandelende geneesheer deze medische keuring doen.