Duiker 1*

Toelichting:

Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde VVW-Duiker en dit binnen bepaalde dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster.)

Doelstellingen

De Duiker 1-ster start met een nieuwe hobby – recreatief duiken.
De opleiding bestaat er vooral in dat de duiker het gebruik van het eigen materieel eigen maakt.
Tijdens de eerste duiken wordt hij/zij door een instructeur begeleid.

Ingangsniveau 

 • Lid zijn van een VVW duikschool/duikclub.
 • Een geldig medische keuring  hebben.
 • Minimaal 14 jaar zijn.

Opleiding

De opleiding bestaat uit:

 • Theorie 
 • Praktijksessies in zwembad 
 • Praktijksessies buitenwater 

Nota:

De cursist dient een aantal “vaardigheden” onder de knie te hebben.
Het aantal zwembad- en openwatersessies is gebaseerd op een kandidaat die tijdens deze sessie de aangeleerde vaardigheid beheerst.
Indien dit niet het geval is, kan de Instructeur zoveel extra sessies inlassen als nodig.

Evaluatie

Theorie

Er zal door de instructeur voor aanvang van ieder hoofdstuk gevraagd worden het hoofdstuk dat gegeven zal worden al te lezen en de vragen in het boek op te lossen en de eventuele stof die niet duidelijk is te noteren, zodat deze vragen gericht kunnen besproken worden tijdens de theoriesessie.

Na iedere sessie is er een standaard theorietoets voorzien.

De resultaten worden besproken met de cursist.

Zwembad

Er zijn een aantal “basisvaardigheden” in het zwembad die de cursist onder de knie dient te krijgen.

Er is geen “zwembadexamen” voorzien.

Als alle vaardigheden voldoende aangetoond zijn door de cursist kan het deel “zwembad” afgetekend worden door de instructeur.

Openwater

Een identieke werkwijze in het openwater.
Er dienen een aantal vaardigheden aangetoond te worden in het openwater door de cursist.


Vaardigheden:

 • De cursist toont  dat hij/zij zich gerust voelt (geen uiterlijke kenmerken van overdreven stress.)
 • De cursist kan het masker laten vollopen en na een paar keer ademen met volgelopen masker, het masker terug leeg maken.
 • De cursist beantwoordt de door de instructeur getoonde duiktekens en handelt daarna op de juiste manier.

Kwalificatieoefeningen:

 • De cursist kan het mondstuk op 2 manieren terugvinden en klaren.
 • De cursist kan statisch buddy-breathen / ademautomaat wisselen.
 • De cursist kan op alternatieve ademautomaat (ALV) gecontroleerd een stijging binnen de stijgsnelheid aanvangen.


De opleiding is opvat in 3 grote blokken: Theorie, zwembad, openwater en de ganse duikopleiding is dan ook een combinatie van deze 3 items.
Wat geleerd is in de theorieles wordt daarna in het zwembad praktisch geoefend en daarna gebruikt in openwater. 

Diepte beperkingen

 • Een gebrevetteerde Duiker 1-ster kan maximaal  naar -20m.

Homologatievoorwaarden

Een volledig afgewerkte Opleidingskaart waarvan alle onderdelen afgetekend zijn door de Instructeur met geldige licentie.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde VVW-Duiker  tot maximaal -20m.
 • De Duikgroep mag maximum uit 2 duikers bestaan indien de duikgroep bestaat uit  1* + 1* of 1* + 2*. 
 • In deze gevallen moeten beide duikers minstens 18 jaar zijn.
 • Een Duiker 1-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken en ijsduiken)
 • geen getijdenwaterduiken

 • de duikomstandigheden moeten gelijk of lichter dan tijdens de duikopleiding

 • geen nachtduiken