G-Instructeur (G-I)

Als G-instructeur word je opgeleid om:
 1. opleidingen van kandidaat G-duikers te organiseren en coördineren;
 2. Begeleiders en Gespecialiseerd Begeleiders praktisch, theoretisch en didactisch te ondersteunen bij hun taak (dat is: assisteren bij de G-duikopleiding; gedelegeerde controlepunten evalueren);
 3. didactische, theoretische en praktische ondersteuning te geven bij de G-duikopleiding;
 4. kandidaat G-duikers te evalueren (incl. de specifieke controlepunten met een opstijging) en hun niveau te bepalen;
 5. duikactiviteiten te organiseren voor grotere groepen G-duikers, Begeleiders en mededuikers.
 

Toelatingsvoorwaarden:

Om een brevet G-instructeur te behalen, moet je:

 • minimum 21 jaar zijn.
 • lid zijn van een VVW duikschool.
 • ten minste het instructeur brevet I2 (of gelijkwaardig) bezitten.
 • het brevet Gespecialiseerd Begeleider hebben.
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben.
 • een geldige duikverzekering hebben.

 

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat G-instructeur geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door een G-Instructeur-trainer (G-IT).
 • Je toont aan dat je volgende 2 organisaties succesvol kan uitvoeren:
  1. organisatie in zwembad met minstens 2 G-duikers en kandidaat (Gespecialiseerd) Begeleiders, waarin jij aantoont dat je de controlepunten kan afnemen, kan delegeren en supervisie kan
  2. organisatie in Open Water minstens 2 G-duikers en kandidaat (Gespecialiseerd) Begeleiders waarin jij aantoont dat jij de controlepunten kan afnemen, kan delegeren en supervisie kan houden. De kandidaat G-I maakt zelf deel uit van 1 duikploeg.
 • Je volgt het dagdeel “Theorie G-instructeur”.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart G-instructeur af.
 • Jouw G-IT tekent je Opleidingskaart G-instructeur af en vraagt het brevet voor je aan.