G-Instructeur Trainer (G-IT)

Als G-Instructeur-trainer word je opgeleid om:

 1. Begeleiders en Gespecialiseerde Begeleiders te evalueren;
 2. G-instructeurs te evalueren;
 3. kandidaat-B en -GB in opleiding te coachen;
 4. kandidaat G-instructeurs in opleiding te coachen en beoordelen bij hun praktijkleertraject.
 5. Een theoretische uiteenzetting te geven tijdens de dagdelen van de Begeleider-cursus.
 6. Een theoretische uiteenzetting te geven aan kandidaat G-instructeurs tijdens het dagdeel “Theorie G-instructeur”.
 7. Het G-cursusprogramma te coördineren.
 8. Deel uit te maken van de G-Examencommissie.
 9. De algemene coördinatie  te doen bij een G-evenement.
 

Toelatingsvoorwaarden:

Om een brevet G-instructeur-trainer te behalen, moet je:

 • minimum 21 jaar zijn.
 • lid zijn van een VVW duikschool.
 • ten minste het Instructeur brevet I2 (of gelijkwaardig) bezitten.
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben.
 • een geldige duikverzekering hebben.

 

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat G-instructeur trainer geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door minimum twee G-IT (G-Instructeur Trainer) en/of de G-Examencommissie. ( jury samengesteld door de Discipline G-Duiken).
 • Je geeft een theorieles tijdens de dagdelen van de Begeleider-cursus of tijdens het dagdeel “ Theorie G-instructeur”.
  • ten minste één maand voordat je de les geeft, lever je het lesplan in bij de G-IT en/of de G-Examencommissie.
  • je les duurt ten minste 45 minuten en heeft betrekking op een voor de Begeleider-cursus relevant onderwerp.
  • je gebruikt de VVW-visie op leren en opleiden om je les te ontwerpen en te geven.
 •  Je toont via een portfolio aan dat je ten minste twee jaar actief bent als G-instructeur. In deze portfolio toon je aan dat je minstens 40 duiken hebt met G-duikers van verschillend niveau, waarvan minimum 20 duiken in onze wateren, minimum 20 bootduiken en minimum 20 duiken met een niveau-C of niveau-D duiker en minimum 10 duiken hiervan zijn met een niveau-D duiker.
 • Je kan heel het G-programma organiseren i.s.m. De g-Instructeurs, De G-Instructeurs Trainers en de kern van de Discipline G-Duiken.
 • Je bent voor alle opleidingsniveaus hét aanspreekpunt i.v.m G-Duikopleidingen.
 • Je bent dé ambassadeur van de G-Duiksport naar alle andere duikfederatie toe.
 • Je kan aanpassingen en voorstellen doen aan de Discipline G-Duiken om G-Duikopleidingen te verbeteren en aan te passen.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart G-Instructeur-Trainer  af.
 • De G-IT of de G-Examencommissie tekenen je Opleidingskaart G-Instructeur Trainer af en vraagt het brevet G-IT voor je aan.